Om oss

Lærlingkompaniet Innlandet, tidligere Lærlingekompaniet Innlandet, er et bransjerettet opplæringskontor innenfor reiseliv- og restaurantfag. Vår visjon er å samle bedrifter i vår bransje til et tverrfaglig og sterkt kompetansedrevet miljø i Innlandet.

Som opplæringskontor fungerer vi som et bindeledd mellom skole, bedrift og fylkeskommune. Vår oppgave er å følge opp både lærlinger og medlemsbedrifter, og holde tråd i kvaliteten på opplæringen i læretiden. Vi samarbeider med våre medlemsbedrifter om opplæringen, slik at man kan være trygg på at man får en god og kvalitetsriktig læretid.

Vi jobber blant annet med kurs og samlinger, oppfølgning og administrering av lærlinger og lærebedrifter, samt at vi bidrar til rekruttering og konkurranser i bransjen.

Mailene Balkøy

Daglig leder, Lærlingkompaniet Innlandet