Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!

Henrik Ibsen
reiseliv_resep

REISELIV

Reiselivsfaget handler om drift, salg og service innenfor det helhetlige reiselivsproduktet. Videre handler det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståelse i møte med gjester og kunder. Faget skal ruste lærlingene til å ta del i et arbeidsliv der trender og markedssituasjon endrer seg etter ønskene til kundene, og etter utvikling og krav som samfunnet stiller.