Ingen mat smaker bedre
enn den en et sjøl.

Kjell Aukrust
kokk_ny

KOKK

Kokkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen tilberedning av mat på ulike typer serveringssteder. Faget skal bidra til å gi gode matopplevelser og legge grunnlag for trygge måltider av høy kvalitet.

Kokkfaget skal også bidra til faglig videreutvikling ut fra nasjonale og internasjonale trender, og bidra til at faget videreføres som håndverksfag, og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.