Lærling lønn

Riksavtalens satser fra 21. april 2023
§3 - LØNNSBESTEMMELSER FASTLØNTE

Særbestemmelser for LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER

Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. lærehalvår - 13 069,5584,8780,43
2. lærehalvår - 14 703,2495,4890,48
3. lærehalvår - 17 970,64116,69110,59
4. lærehalvår - 19 604,33127,30120,64
Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd. 35,5 T/U 37,5 T/U
1. lærehalvår - 13 069,5584,8780,43
2. lærehalvår - 14 703,2495,4890,48
3. lærehalvår - 17 970,64116,69110,59
4. lærehalvår - 19 604,33127,30120,64
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. lærehalvår - 12 561,2581,5777,30
2. lærehalvår - 14 131,4191,7686,96
3. lærehalvår - 17 271,72112,15106,29
4. lærehalvår - 18 841,88122,35115,95
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. lærehalvår - 12 561,2581,5777,30
2. lærehalvår - 14 131,4191,7686,96
3. lærehalvår - 17 271,72112,15106,29
4. lærehalvår - 18 841,88122,35115,95

ARBEID PÅ KVELD, HELG OG NATT
kr pr. vakt kr pr. time

§ 4.3 pkt. 3.1 - Lørdags- og søndagstillegg 27,04

§ 4.3 pkt. 3.2 - Kveldstillegg 14,23

§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - nattvakter 21,34

§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - manuelt arbeid 128,04 - 21,34

 

OVERTID OG ANDRE TILLEGG
kr pr. time

§ 5.5 pkt. 5.1.2 - Overtid før kl. 01.00 93,55

§ 5.5 pkt. 5.1.3 - Overtid etter kl. 01.00 138,99

§ 5.5 pkt. 5.2.1 - Garantifortjeneste på bevegelige helligdager 1 200,00

§ 5.5 pkt. 5.2.2 - Tapt arbeidsfortjeneste 700,0

(side 64 - Særbestemmelser for lærlinger)