Kurs og samlinger

Som en del av læretiden får du tilbud om kurs og samlinger i regi av opplæringskontoret. Alle kurs og samlinger ligger tilgjengelig i vår app “Fagbrev”, eller på Fagbrev.io.

Fagbrev-app finner du i App Store eller Google Play, og er tilgjengelig for alle lærlinger og faglige ledere tilknyttet Lærlingkompaniet Innlandet.