Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!

Henrik Ibsen
Illustrasjon av en resepsjonsbjelle og et fly som brukes til informasjon om faget reiseliv.

INFORMASJON OM LÆRLING REISELIV

Reiselivsfaget handler om drift, salg og service innenfor det helhetlige reiselivsproduktet. Videre handler det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståelse i møte med gjester og kunder. Faget skal ruste lærlingene til å ta del i et arbeidsliv der trender og markedssituasjon endrer seg etter ønskene til kundene, og etter utvikling og krav som samfunnet stiller.