Lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift, og tar en yrkesfaglig utdannelse. Du kommer deg raskt ut i jobb, samtidig som at du får lønn under opplæring. Gjennom læreperioden får du opplæring og veiledning i lærebedriften, og du får muligheten til å bruke teori i praksis på veien mot å bli en fagarbeider.

Syns du det er vanskelig å bestemme deg for hva du skal bli? Velg en yrkesfaglig utdannelse!

Å være lærling gir deg god arbeidserfaring, og er en meget viktig grunnsten for videre arbeid og utdannelse.

Fordeler ved å bli lærling

  • Det er en praktisk og solid utdannelse
  • Du blir tidlig kjent med arbeidslivet
  • Du får lønn mens du er i opplæring
  • Du blir løsningsorientert og selvstendig
  • Du har muligheter for utenlandsopphold i læretiden
  • Det er gode jobbmuligheter etter fullført fagbrev
  • Det er store muligheter for videreutdanning

Et smart valg

Å velge en praktisk rettet utdannelse er et smart valg. Norge har stort behov for fagarbeidere, både nå og i fremtiden. Velger du å bli lærling betyr dette at du velger en utdannelse hvor det er stort behov for akkurat deg!

Å være lærling tilknyttet et opplæringskontor

Når man er lærling i en bedrift som er tilknyttet et opplæringskontor, vil dette si at lærebedriften og opplæringskontoret samarbeider om oppfølgning og veiledning i læreperioden. Det praktiske og veiledende arbeidet utføres i bedrift, mens opplæringskontoret har fag- og oppfølgingsansvar for lærlingen. Med andre ord; trygge og solide rammer for læreperioden!

Opplæringskontoret tilbyr blant annet kursing og lærlingesamlinger. Her får man en god mulighet til å diskutere fag og bygge nettverk ved å bli kjent med andre lærlinger.

Utenlandsopphold i læretiden

Flere lærlinger velger å ta deler av læreperioden sin i utlandet, noe som gir stor faglig og personlig utvikling. Dette gir deg større kulturforståelse, og muligheten til å jobbe med faget ditt i et annet land!

Videreutdanning

Som lærling går du opp til fagprøve mot slutten av læreperioden. Når fagprøven er bestått, åpner det seg mange muligheter for videre utdannelse. Blant annet studiekompetanse, eller du kan gå Y-veien på ulike fag- og høgskoler.

VIL DU OGSÅ TA ET SMART VALG? BLI LÆRLING!

Lærlingkompaniet Innlandet matcher lærlinger med lærebedrifter!

Er du praktisk anlagt, og liker å jobbe med mennesker? Liker du å arbeide i høyt tempo, og bidra til å skape de beste opplevelsene? Da kan en læreplass innenfor reise- og serveringsbransjen være noe for deg!