Det eneste jeg forlanger av mat, er at den ikke skader meg.

Michael Palin
illustrasjon av en som serverer for servitørfag som brukes til informasjon om faget servitør.

INFORMASJON OM SERVITØRLÆRLING

Servitørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøving innen servering av mat og drikke på ulike typer serveringssteder. Servitørfaget skal bidra til faglig utvikling med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale trender innen mat og drikke. Servitøren skal søke å skape en god opplevelse for gjestene.