Utenlandsopphold i læretiden

Vil du ta en del av læretiden i Europa?

Internasjonalt servicekontor gir lærlinger i Innlandet muligheten til å ta 14 uker av læretiden i et land i Europa.

Flere lærlinger velger å ta deler av læreperioden sin i utlandet, noe som gir stor faglig og personlig utvikling. Dette bidrar til å gi deg større kulturforståelse, og muligheten til å jobbe med faget ditt i et annet land!

Dersom du har lyst til å søke om utenlandsopphold i læretiden, er det viktig at du avklarer med lærebedriften din at dette er greit. Ta gjerne kontakt med opplæringskontoret for veiledning!

Søknadsfrister og mer informasjon finner du på Internasjonalt servicekontor sin hjemmeside.