Lønn til lærlinger

Riksavtalens satser fra 1. april 2022
§3 - LØNNSBESTEMMELSER FASTLØNTE

Særbestemmelser for LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER

Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. lærehalvår - 12 364,3080,2976,09
2. lærehalvår - 13 909,8490,3285,60
3. lærehalvår - 17 000,91110,40104,62
4. lærehalvår - 18 546,45120,43114,13
Pkt. 5 lærlinger - Kr. pr. mnd 35,5 T/U 37,5 T/U
1. lærehalvår - 12 364,3080,2976,09
2. lærehalvår - 13 909,8490,3285,60
3. lærehalvår - 17 000,91110,40104,62
4. lærehalvår - 18 546,45120,43114,13
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. lærehalvår - 11 856,0076,9972,96
2. lærehalvår - 13 338,0086,6182,08
3. lærehalvår - 16 302,00105,86100,32
4. lærehalvår - 17 784,00115,48109,44
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. lærehalvår - 11 85676,9972,96
2. lærehalvår - 13 338,0086,6182,08
3. lærehalvår - 16 302,00105,86100,32
4. lærehalvår - 17 784,00115,48109,44
Pkt. 7 LÆRLINGER, etter TAF-modellen - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
Fire første halvår som utplassert elev: 9 273,2360,2257,07
5. lærehalvår - 17 000,91110,40104,62
6. lærehalvår - 17 000,91110,40104,62
7. lærehalvår - 21 637,53140,50133,15
8. lærehalvår - 23 183,06150,54142,67
Pkt. 7 LÆRLINGER, etter TAF-modellen - Kr. pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u
Fire første halvår som utplassert elev: 9 273,2360,2257,07
5. lærehalvår - 17 000,91110,40104,62
6. lærehalvår - 17 000,91110,40104,62
7. lærehalvår - 21 637,53140,50133,15
8. lærehalvår - 23 183,06150,54142,67

ARBEID PÅ KVELD, HELG OG NATT
kr pr. vakt kr pr. time

§ 4.3 pkt. 3.1 - Lørdags- og søndagstillegg 24,95

§ 4.3 pkt. 3.2 - Kveldstillegg 13,13

§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - nattvakter 26,26

§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - manuelt arbeid 118,14 - 19,69

 

OVERTID OG ANDRE TILLEGG
kr pr. time

§ 5.5 pkt. 5.1.2 - Overtid før kl. 01.00 82,05

§ 5.5 pkt. 5.1.3 - Overtid etter kl. 01.00 121,74

§ 5.5 pkt. 5.2.1 - Garantifortjeneste på bevegelige helligdager 1 200,00

§ 5.5 pkt. 5.2.2 - Tapt arbeidsfortjeneste 700,0

(side 64 - Særbestemmelser for lærlinger)