Lønn til lærlinger

Justering av lønn,
lærlinger pr. 1. desember 2020

Kr. pr. mnd.Timelønn (35,5 t)
1. lærehalvår, 11 693,5075,93
2. lærehalvår, 13 693,5085,42
3. lærehalvår, 16 078,56104,41
4. lærehalvår, 17 540,25113,90
Justering av lønn, lærlinger pr. 1. desember 2020Kr. pr. mnd.Timelønn (35,5 t)
1. lærehalvår11 693,5075,93
2. lærehalvår13 155,1985,42
3. lærehalvår16 078,56104,41
4. lærehalvår17 540,25113,90

Alle våre lærlinger lønnes etter tariff nedfelt i Riksavtalen 2020–2022.

§ 4.3 pkt. 3.1
Arbeid på lørdager etter kl. 1400, og arbeid på søndager.
Kvelds- og nattillegg, kr 24,34 pr. time på lørdager i tiden 14.00–24.00, og på søndager fra kl. 06.00 til kl. 24.00.

§ 4.3 pkt. 3.2
Tillegg for kveldsarbeid: Mandag–fredag: kr 12,81 pr. time i tiden kl. 21.00–24.00

§ 4.3 pkt. 3.3
Tillegg for nattarbeid: Alle ukens netter: kr 25,62 pr. time for nattvakter og sikkerhetspersonell o.l. etter kl. 24.00. Kr 44,82 pr. time for øvrige arbeidstakere etter kl. 24.00

§ 4.3 pkt. 3.5
Kr 19,21 pr. time/ kr 115,26 pr. natt for manuelt arbeid for nattvakter

Det utbetales således ikke «doble tillegg» med unntak av tillegget for manuelt arbeid som i tilfelle utbetales sammen med andre tillegg. På dager/netter hvor bestemmelsene om betaling for helligdager/ -aftener kommer til anvendelse, gjelder særskilte betalingsregler.

(side 64 - Særbestemmelser for lærlinger)