Lønn til lærlinger

Riksavtalens satser fra 1. april 2021
§3 - LØNNSBESTEMMELSER FASTLØNTE

Særbestemmelser for LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER

Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd.35,5 t/u37,5 t/u
1. lærehalvår - 12 073,7578,4074,30
2. lærehalvår - 13 582,9788,2083,59
3. lærehalvår - 16 601,41107,80102,16
4. lærehalvår - 18 110,63117,60111,45
Pkt. 5 lærlinger - Kr. pr. mnd35,5 T/U37,5 T/U
1. lærehalvår - 12 073,7578,4074,30
2. lærehalvår - 13 582,9788,2083,59
3. lærehalvår - 16 601,41107,80102,16
4. lærehalvår - 18 110,63117,60111,45
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd.35,5 t/u37,5 t/u
1. lærehalvår - 11 565,4575,1071,17
2. lærehalvår - 13 011,1384,4980,07
3. lærehalvår - 15 902,49103,2697,86
4. lærehalvår - 17 348,18112,65106,76
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd.35,5 t/u37,5 t/u
1. lærehalvår - 11 565,4575,1071,17
2. lærehalvår - 13 011,1384,4980,07
3. lærehalvår - 15 902,49103,2697,86
4. lærehalvår - 17 348,18112,65106,76
Pkt. 7 LÆRLINGER, etter TAF-modellen - Kr. pr. mnd.35,5 t/u37,5 t/u
Fire første halvår som utplassert elev: 9 055,3158,8055,73
5. lærehalvår - 16 601,41107,80102,16
6. lærehalvår - 16 601,41107,80102,16
7. lærehalvår - 21 129,06137,20130,03
8. lærehalvår - 22 638,28147,00139,31
Pkt. 7 LÆRLINGER, etter TAF-modellen - Kr. pr. mnd.35,5 t/u37,5 t/u
Fire første halvår som utplassert elev: 9 055,3158,8055,73
5. lærehalvår - 16 601,41107,80102,16
6. lærehalvår - 16 601,41107,80102,16
7. lærehalvår - 21 129,06137,20130,03
8. lærehalvår - 22 638,28147,00139,31

ARBEID PÅ KVELD, HELG OG NATT
kr pr. vakt kr pr. time

§ 4.3 pkt. 3.1 - Lørdags- og søndagstillegg 24,95

§ 4.3 pkt. 3.2 - Kveldstillegg 13,13

§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - nattvakter 26,26

§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - manuelt arbeid 118,14 - 19,69

 

OVERTID OG ANDRE TILLEGG
kr pr. time

§ 5.5 pkt. 5.1.2 - Overtid før kl. 01.00 82,05

§ 5.5 pkt. 5.1.3 - Overtid etter kl. 01.00 121,74

§ 5.5 pkt. 5.2.1 - Garantifortjeneste på bevegelige helligdager 1 200,00

§ 5.5 pkt. 5.2.2 - Tapt arbeidsfortjeneste 700,0

(side 64 - Særbestemmelser for lærlinger)