Hvis brødet er dårlig, blir også livet dårlig.

Jan Kjærstad
Illustrasjon av brød for faget baker innen reiseliv og restaurantfag

BAKER

Bakerfaget handler om råvarer, produksjonsmetoder og produksjon av bakervarer i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale tradisjoner og trender. Faget handler videre om utvikling av håndverksferdigheter, innsikt i nye produksjonsmetoder og om resept- og produktutvikling.

LEDIGE LÆREPLASSER

LEDIGE LÆREPLASSER