Medlemsbedrifter og deres lærleplasser

Eksempel 2

https://www.facebook.com/37eatery/
https://www.facebook.com/Barebrod/
https://www.bblillehammer.no/velkommen/bryggerikjelleren/
https://www.facebook.com/AstoriaHamar/?fref=ts
https://www.fahlstrombg.no/
https://www.fefor.no/
https://www.forstmann.no/
G-Kroen
2 1
https://www.g-kroen.no/
https://www.gomobu.no/
Hafjell Hotell
1 1 1 1
https://haigraaten.no/
https://jvb.no/nb/