Hvorfor bli lærebedrift?

Det er behov for arbeidskraft i alle våre fag, og vi trenger arbeidstakere til å sikre kulturen og kompetansene i bransjen. Å være lærebedrift betyr at din bedrift er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen.

Vil din bedrift bidra til å sikre kvalifisert arbeidskraft?

Ved å bli lærebedrift bidrar dere til å styrke fremtidens kompetanser og tilføre ny kompetanse i bedriften. Dette innebærer å sikre rekruttering og opplæring av kvalifisert arbeidskraft. Velger dere å bli lærebedrift viser dere at dere tar samfunnsansvar, og bidrar til utvikling av fagene i vår bransje. Samtidig er det økonomisk gunstig for bedriften å ta inn lærling, i form av tilskudd for opplæringsansvar.

Bli medlemsbedrift i LærlingKompaniet Innlandet

Vi matcher lærlinger med medlemsbedrifter, og er den korteste veien til en kvalifisert læreplass.

Er du medlemsbedrift av LK Innlandet, håndterer vi hele prosessen fra a til å. Som opplæringskontor har vi ansvar for det administrative rundt det å ta inn læring, faglig støtte, samt oppfølging av medlemsbedrifter og lærlinger. Vår oppgave er å kvalitetssikre læretiden, både for bedriften og lærlingen.

Dette innebærer:

 • Godkjenning av lærebedrift
 • Lærekontrakt og arbeidsavtaler
 • Tilpasning og oppdatering av læreplaner
 • Vurdering av oppgaver
 • Klargjøring og oppmelding til fagprøve

Vi tar ansvar

Hvis det skulle det oppstå konflikter i løpet av læreperioden, er dette noe vi bistår med å håndtere. Det kan løses på ulike måter, for eksempel gjennom tilrettelegging eller bytte av læreplass. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss, slik at vi kan bidra til å skape best mulig utbytte av læreperioden, for begge parter.

Vi tilbyr

 • Faglig støtte og veiledning til lærebedrift og lærling
 • Tilrettelegging og tolkning av læreplaner
 • Digital kompetansebok som et arbeidsverktøy for dokumentasjon og kvalitetssikring av læretiden
 • Vurdering og veiledning av gjennomførte oppgaver i kompetanseboka
 • Halvt års prøver for lærlingene, som en del av treningen mot fagprøven
 • Samlinger og faglige kurs for lærlinger og faglig ledere

Blir din bedrift med på å styrke fremtidens kompetanser?

Gjør et smart valg, akkurat slik våre medlemsbedrifter har gjort!

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig samtale!